Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 08/05/2024

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Xem file PDF: []

 

  

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet