Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo số 122/TB-ĐHKT ngày 22/02/2022 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Ngày 23/02/2022

Thông báo số 122/TB-ĐHKT ngày 22/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Xem file PDF: []Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet