Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Kết quả tuyển chọn đề tài tham gia Vòng bán kết Holcim Prize 2014.

Ngày 28/03/2014

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam vừa thông báo kết quả tuyển chọn đề tài tham gia Vòng bán kết Holcim Prize 2014.

Theo đó, các sinh viên sẽ có 04 tháng nghiên cứu và hoàn thiện đề tài, hạn cuối nôp báo cáo là ngày 30.7.2014. Ban tổ chức cho biết, vòng Bán kết dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2014.

Ban tổ chức chương trình Holcim Prize sẽ thông báo kết quả này đến cá nhân các sinh viên thông qua email và chia sẻ những thông tin cần thiết cho các đề tài tham gia Vòng bán kết.

Kinh phí của giai đoạn 1 gồm: 6 triệu (hỗ trợ cho 6 đề tài vào Vòng bán kết; 36 triệu (giải thưởng Vòng bán kết).

Danh sách các đề tài lọt vào Vòng bán kết cụ thể như sau

 1. Dự án phổ biến tháp trồng cây kết hợp phân hủy rác thực vật cho chung cư thành phố. (Trưởng nhóm Phạm Anh Tuấn – Khoa Kiến trúc)

2. Nhà tái chế thích ứng khí hậu tại Bình Định. (Trưởng nhóm: Phạm Xuân Toàn – Khoa Kiến trúc)

3. Sản xuất giấy từ lá cây khô và ứng dụng mở rộng trong trồng cây tại nhà. Trưởng nhóm Nguyễn Viết Tuấn – Khoa Quy hoạch)

4. Bê tông nhẹ thành phần bột giấy. (Trưởng nhóm Nguyễn Cao Hoàng Sang – Khoa Xây dựng).

5. Giải pháp xử lý xác cá làm phân bón ở các vùng chuyên canh rau Đà Lạt. (Trưởng nhóm  Đoàn Ngọc Nhật – Khoa Kiến trúc

6. Thu và tái sử dụng nước mưa cho chung cư (Trưởng nhóm Lương Tiến Thân – Khoa Kỹ thuật đô thị)


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet