Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Kế hoạch số 1125/KH-ĐHKT ngày 16/11/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Ngày 21/11/2023

Kế hoạch số 1125/KH-ĐHKT ngày 16/11/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2022 - 2023

 

Xem file PDF: []

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet