Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Ngày 18/11/2021

Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021.

 

Xem file PDF tại đây: []Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet