Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Quyết định số 878/QĐ-HĐTS ngày 28/9/2023 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành 789bet hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 (đợt 1)

29/09/2023

Quyết định số 878/QĐ-HĐTS ngày 28/9/2023 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành 789bet hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 (đợt 1)

Quyết định số 878/QĐ-HĐTS ngày 28/9/2023 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành 789bet hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 (đợt 1)

29/09/2023

Quyết định số 878/QĐ-HĐTS ngày 28/9/2023 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành 789bet hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 (đợt 1)

Thông báo số 781/TB-HĐTS ngày 25/9/2023 về kết quả thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

26/09/2023

Thông báo số 781/TB-HĐTS ngày 25/9/2023 về kết quả thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet