Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình LKQT các ngành Thiết kế Kiến trúc Nội thất, Thiết kế Công nghiệp và Thiết kế Đồ họa năm học 2023-2024

03/02/2023

Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình LKQT các ngành Thiết kế Kiến trúc Nội thất, Thiết kế Công nghiệp và Thiết kế Đồ họa

Quyết định số: 767/QĐ-ĐHKT về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Đợt 2

08/09/2022

Quyết định số: 767/QĐ-ĐHKT về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Đợt 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn nhập học các chương trình liên kết 789bet quốc tế của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh (Năm học 2022 – 2023)

08/08/2022

Danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn nhập học các chương trình liên kết 789bet quốc tế của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh (Năm học 2022 – 2023)

Quyết định số 675/QĐ-HĐTS về điểm chuẩn xét tuyển vào Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị theo Phương thức xét tuyển 2,3,4 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (Xét tuyển theo thông báo tuyển sinh riêng)

08/08/2022

Quyết định số 675/QĐ-HĐTS về điểm chuẩn xét tuyển vào Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị theo Phương thức xét tuyển 2,3,4 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (Xét tuyển theo thông báo tuyển sinh riêng).

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet