Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành 789bet đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

22/08/2023

Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành 789bet đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo số 685/TB-HĐTS ngày 22/8/2023 về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

22/08/2023

Thông báo số 685/TB-HĐTS ngày 22/8/2023 về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo số 596/TB-HĐTS về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Phương thức 5 - Xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

21/07/2023

Thông báo số 596/TB-HĐTS về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Phương thức 5 - Xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Quyết định số 615/QĐ-ĐHKT về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành 789bet đại học hệ chính quy theo Phương thức 2, 3, 4 năm 2023

05/07/2023

Quyết định số 615/QĐ-ĐHKT về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành 789bet đại học hệ chính quy theo Phương thức 2, 3, 4 năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet