Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

10/02/2023

Thông báo số 73/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

28/09/2022

Thông báo số 834/TB-ĐHKT về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2022

Thông báo số 811/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 10/2022

20/09/2022

Thông báo số 811/TB-ĐHKT về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 đợt tháng 10/2022

Thông báo số 634/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch 789bet năm học 2022 - 2023

27/07/2022

Thông báo số 634/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch 789bet năm học 2022 - 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet