Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

13/07/2023

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/07/2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

12/07/2023

Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

16/05/2023

Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet