Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Thông báo số 767/TB-ĐHKT ngày 20/9/2023 về Lịch khảo sát và tập huấn sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin quản lý của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

25/09/2023

Thông báo số 767/TB-ĐHKT ngày 20/9/2023 về Lịch khảo sát và tập huấn sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin quản lý của Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

05/09/2023

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

31/08/2023

Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet