Trang web chính thức duy nhất - 789bet

 

Theo quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

TRUYỀN THỐNG - SÁNG TẠO - CHUYÊN NGHIỆP

Xem file PDF tại đây: []

Nội dung văn bản xem bên dưới:

 

 


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet