Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ tại Trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cũng như các trường có chuyên ngành liên quan trong và ngoài nước.


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet