Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy chiếu”

03/12/2019

Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy chiếu”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu“Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

20/11/2019

Trường 789bet Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở 196 Pasteur, 134 Nguyễn Đình Chiểu và Ký túc xá sinh viên”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu

28/10/2019

Trường 789bet TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở Thủ Đức".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở Thủ Đức

28/10/2019

Trường 789bet TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở Thủ Đức".

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet