Trang web chính thức duy nhất - 789bet

Học phí: được tính theo số lượng tín chỉ (tc) và đóng theo từng học kỳ.

  + Các học phần Lý luận chính trị (thuộc khối kiến thức đại cương) học bằng tiếng Việt : 1.250.0000 vnđ/tc.

  + Học phần giáo dục thể chất : 1.100.000 VNĐ/ tc.

  + Các học phần chuyên ngành (thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) học bằng tiếng Anh: 2.500.000 VNĐ/ tc

(Học phí trên không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế)

  + Số tín chỉ trong mỗi học kỳ: 15 – 16 tín chỉ

  + Học phí hàng năm có thể thay đổi nhưng không vượt quá 20%.

- Học bổng: Nhà trường vẫn áp dụng các chế độ học bổng đối với mức học phí theo quy định của Nhà nước trong thời gian sinh viên học tại Đại học Kiến trúc TP. HCM.


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trang web chính thức duy nhất - 789bet